موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

متولیان مقابله با اعتیاد باید آموزش ببینند

نویسنده: غلامرضا جباری خبرنگار همشهری
آموزش برای موسسان مراکز اقامتی طولانی مدت معتادان در شهر قدس ضروری است.
1395/11/13
آموزش برای موسسان مراکز اقامتی طولانی مدت معتادان در شهر قدس ضروری  است.
مدیر بهزیستی شهرقدس با اشاره به نقش  مهم آموزش علمی و تخصصی در پیشبرد اهداف در حوزه ها و عرصه های گوناگون گفت: کمپ های ترک اعتیاد و مراکز اقامتی طولانی مدت برای افرادی که به این بیماری دچار شده اند، از این  ضرورت  آموزشی مستثنی نیستند.فرزانه تیموری عنوان کرد: از الزامات اجتناب ناپذیر در  این زمینه آموزش بیشتر فرد موسس است.
وی افزود: بدون تردید یک فرد بهبود یافته از معضل اعتیاد، درک و شناخت صحیح تری از این بیماری خواهد داشت، اما این موضوع کافی به نظر نمی رسد و باید ساز وکاری لحاظ شود تا برمبنای آن، فرد موسس یک عضو از مجموعه محسوب شود تا بتوان از توانمندی سایر افراد نیز استفاده کرد.تیموری عنوان کرد: ساز و کار لازم در این زمینه تنظیم و طراحی شده اما در شهر قدس به روز رسانی لازم در این زمینه انجام نشده تا بتوان در چارچوب آن، تجدید نظر لازم را لحاظ کرد.
وی افزود: به نظر می رسد هر چه سطح آموزش ها  در زمینه مهارت های مالی، پرسنلی و مدیریتی در افراد و گروه ها تقویت شود، بستر و زمینه مناسبی برای درمان افراد و گروه های مبتلا به اعتیاد  فراهم خواهد شد.
مدیر بهزیستی شهر قدس یادآور شد: بهبود  آموزش ها در مجموعه بهزیستی نیز بسیار اثرگذار است و امیدواریم در آینده با تدابیری، خدمات ارائه شده به متقاضیان با بهبود کمی و کیفی همراه شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code