موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

شهریار مدرسه جدید می‌خواهد

نویسنده:
مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت: خطر تخریب در ۸۲ مدرسه شهریار احساس می شود.
1396/02/20
به گزارش همشهری، مدیرآموزش و پرورش شهریار با اشاره به اهمیت نوسازی مدارس و زیر ساخت‌ها برای مدیریت آموزش و پرورش شهریارگفت: در این راه به کمک های مردمی نیاز داریم.
«علی ذبیحی» با اشاره به انجام ۲۳ پروژه نوسازی در مدارس افزود: نوسازی مدارس تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و به تنهایی توان پاسخگویی به  نیاز روز افزون منطقه را برای نوسازی نداریم. وی در ادامه با اشاره به  انجام تمهیداتی در صورت بی توجهی نهادها و ادارات شهر به نوسازی مدارس، بیان کرد: اگر با آموزش و پرورش در این زمینه  همکاری نشود، به تنهایی به جایی نخواهیم رسید.
ذبیحی اظهار کرد:  شهریار شهری  مهاجر پذیر با جمعیتی رو به افزایش است  و با توجه به وجود ۸۲ مدرسه فرسوده ؛ به دلیل قدیمی بودن  زیرساخت‌های آموزشی، همچنان در حال استفاده از این مدارس هستیم. مدیرآموزش و پرورش  با اشاره به اهمیت نقش تعلیم و تربیت ، یادآوری کرد: متاسفانه امروز بسیاری از ارزش های معنوی ما رنگ و بوی مادی به خود گرفته و این امر هشداری برای مسائل فرهنگی است،  زیرا دشمنان به دنبال  وارد آوردن خلل در نظام فرهنگی و آموزشی کشور هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code