موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

سرعت ریشه کنی بی سوادی در قدس

نویسنده:
برنامه‌های ویژه نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان قدس برای کاهش تعداد بی سوادان بررسی شد...
1394/06/18
برنامه‌های ویژه نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان قدس برای کاهش تعداد بی سوادان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان قدس ، شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان قدس با حضور اعضای این شورا و به ریاست معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان قدس برگزار شد.  در این جلسه ضمن تجلیل از جایگاه ممتاز سوادآموزی این شهرستان در بین شهرستان‌های استان تهران، تصمیماتی برای شتاب بخشی به ریشه‌کنی بی سوادی در شهرستان قدس گرفته شد. در این جلسه «مریم درزی» کارشناس مسئول سوادآموزی آموزش و پرورش ضمن تشکر از اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی از اعمال برخی محدودیت‌های خدمات اجتماعی برای بی سوادان از سال95 سخن گفت. «فریدون غیاثوند» معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان قدس نیز در این جلسه، تعامل و همکاری ادارات با سوادآموزی این شهرستان برای مبارزه و ریشه‌کنی بی‌سوادی را خواستار شد. شایان ذکر است شهرستان قدس با98درصد نرخ باسوادی موفق ترین شهرستان استان تهران در زمینه سواد آموزی بوده و 3 سال متوالی رتبه اول استان را از آن خود کرده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code