موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

ساماندهی سرویس مدارس در شهر قدس

نویسنده:
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری شهر قدس بر سامان دهی سرویس ایاب‌ذهاب خودروهای مدارس تأکید کرد.
1396/07/05
به گزارش همشهری، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری شهر قدس گفت: روند تایید ، چاپ و صدور برچسب سرویس مدارس در حال انجام است و به زودی جلسه رونمایی از برچسب سرویس مدارس سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.
اصغرچرمی با اشاره به اینکه روی این برچسب‌ها شماره پلاک خودرو نیز درج شده است، افزود: دارا بودن معاینه فنی، بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین و گواهینامه معتبر جزو الزامات رانندگان سرویس مدارس است و پس از طی دوره آموزشی تخصصی برچسب تحویل می‌شود. سیاست قطعی ما حفظ ایمنی دانش‌آموزان و نظارت مستمر و محکم خواهد بود، لذا در صورتی که در سال تحصیلی پیش رو دارندگان خودروی سرویس مدارس مدارک مورد نیاز را نداشته باشند، برچسب سرویس مدارس به آنها تعلق نخواهد گرفت و با آنها برخورد خواهد شد.
وی از مسئولان مدارس در شهر قدس خواست نیازخود را به شرکت‌های خصوصی سرویس‌های دانش‌آموزی مورد تایید و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی که به آموزش و پرورش معرفی شده اند، اعلام کنند تا پس از طی فرایند قانونی به عنوان سرویس مدارس معتبر معرفی شوند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code