موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

زباله سوزی در غرب تهران

نویسنده: غلامرضا جباری خبر نگار همشهری
احداث سایت زباله سوز در شهرهای غرب استان تهران ضروری است.با اهداف دستیابی به منافع زیست محیطی، کاهش اتلاف انرژی‌های سوختی، کاهش ترافیک برون شهری، کاهش هزینه های مالی طولانی‌‌مدت برای شهرداری‌ها و بسیاری دیگر از فواید طرح استقرار سایت زباله‌سوز، لزوم اجرای آن هر روز جلوه بیشتری به خود می‌گیرد...
1395/11/23
 احداث سایت زباله سوز در شهرهای غرب استان تهران ضروری است.با اهداف دستیابی به منافع زیست محیطی، کاهش اتلاف انرژی‌های سوختی، کاهش ترافیک برون شهری، کاهش هزینه های مالی طولانی‌‌مدت برای شهرداری‌ها و بسیاری دیگر از فواید طرح استقرار سایت زباله‌سوز، لزوم اجرای آن  هر روز  جلوه بیشتری به خود می‌گیرد.جمع آوری صد ها تن زباله‌های خشک و تر توسط عوامل شهرداری و انتقال آنها به مراکز تخلیه و انباشت زباله ای که همراه با صرف هزینه های بی‌شمار مالی وزمانی توام با ایجاد مضرات اجتماعی زیادی مانند مصرف زیاد انرژی های سوختی، ایجاد ترافیک ، نفوذ شیرابه حاصل از تخلیه و انباشت زباله در سایت تجمع زباله‌ها، آلودگی آب‌های زیر‌زمینی، انتشار حشرات ناقل بیماری و برخی ایراد‌های دیگر؛  ضرورت پرداختن به این موضوع را اجتناب ناپذیر می‌کند. وجود 10 شهرداری در شهرهای شهریار، قدس و ملارد که روزانه اقدام به جمع‌آوری زباله های خانگی، تجاری و بیمارستانی می‌کنند؛ لزوم  ایجاد سایتی برای سوزاندن زباله ها را  ضروری  کرده است. در صورت هماهنگی فرمانداران این  شهرها و اختصاص سهم هر یک از شهرداری‌ها که به نسبت میزان تولید زباله آنها تعیین می‌‌شود، می‌توان کارخانه زباله سوز مشترک  با جانمایی مشخص و  دسترسی مناسب برای انتقال زباله‌ها،احداث کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code