موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

جلسه‌ای در شهر قدس برای مبارزه با قاچاق

نویسنده:
جلسه مبارزه با قاچاق کالا در فرمانداری شهر قدس برگزار شد.
1396/01/29
به گزارش همشهری، فرماندارشهرقدس گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال، امروز اقتصاد دانان اصلی ترین مشکل کشور را تولید می دانند که کاهش تولید ، کاهش اشتغال را به دنبال دارد.
مهدی محمدی افزود: سالیانه 25 تا 30 میلیارد قاچاق در کشور انجام می‌شود که  برابر با 5/2 میلیون فرصت شغلی است.
وی اظهارکرد: اقداماتی مثل مبارزه با قاچاق کالا وآگاهی دادن به شهروندان به وسیله نصب بنر های اطلاع رسانی در سطح شهر باید انجام شود چرا که باور مردم به این که استفاده از کالاهای ایرانی، تقویت تولید و اشتغال را به دنبال دارد  ضروری است.
محمدی با اشاره به انجام 80 درصدی مصوبات قبلی ، افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی در مشهد مقدس بر 2 نکته  امنیت سرمایه گذاری در کشور  و مبارزه با قاچاق کالا تاکید کردند و اگر بخواهیم رونق در کشور ایجاد شود یکی از راه ها  مبارزه با قاچاق کالاست.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code