موضوعات
سمنان

کارگاه‌های آموزشی برای بازنشستگان

نویسنده:
صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان سمنانی کارگاه آموزشی برگزار می‌کند...
1396/05/25
 صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان سمنانی کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.
مدیرصندوق بازنشستگی استان سمنان درحاشیه اولین همایش تغذیه سالم درگفت وگو با همشهری اعلام کرد: تا کنون دراستان سمنان 2 کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری ازبیماری آلزایمر و دومین کارگاه با عنوان تغذیه سالم دراستان سمنان برگزار شد که مورد استقبال بازنشستگان قرار گرفت.
محمد یوسف صالحی گفت: طی قراردادی با سازمان فنی و حرفه ای کشور امکان آموزش رایگان را برای بازنشستگان فرزندان آنان فراهم کردیم تا بتوانند با گذراندن یک دوره آموزشی چند ماهه برای خود کسب درآمد داشته باشند.
وی تصریح کرد: درحال حاضردراستان سمنان 18 هزار و600 بازنشسته وجود دارد که ازاین تعداد 14هزارو600 نفربازنشسته و 4 هزارنفروظیفه بگیر وراث بازنشسته هستند که حقوق بازنشستگان به آنان تعلق می‌گیرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code