موضوعات
سمنان

چغندر در میامی ذخیره نمی‌شود

نویسنده:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی نبود ایستگاه دپو چغندر قند را مهم‌ترین مشکل چغندرکاران سمنان نام برد...
1396/08/03
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی نبود ایستگاه دپو چغندر قند را  مهم‌ترین مشکل چغندرکاران سمنان نام برد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر محمدی اظهار کرد:  پیش‌بینی می‌شود امسال 160 هزار تن چغندر قند از اراضی کشاورزی شهرستان میامی برداشت شود.
محمدی به میزان سطح زیر کشت این محصول در شهرستان اشاره کرد و افزود: 3هزار و 495 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصول چغندرقند است.
وی سطح سبز قابل برداشت محصول چغندرقند را در این شهرستان 3 هزار و 395 هکتار برشمرد و گفت: از این میزان سطح زیرکشت بالغ بر 160 هزار تن محصول برداشت می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی میزان سطح زیر کشت محصول چغندر قند را در سال گذشته 2 هزار و 500 هکتار دانست و افزود: سال گذشته در این شهرستان 154 هزار و 500 تن محصول چغندرقند تولید شد.
وی با بیان این‌که چغندر قند یک محصول آب بر است گفت: با توجه به نیاز آبی بالای این محصول و ضرورت مصرف بهینه آب کشت نشایی چغندرقندر در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با اشاره به مزایای کشت نشایی چغندر قند گفت: مهمترین ویژگی کشت نشایی کاهش و صرفه‌جویی در مصرف آب است.
محمدی به دیگر مزایای کشت نشایی چغندرقند اشاره کرد و گفت: یک‌نواختی سطح سبز، کاهش هزینه‌های مرحله داشت (وجین کردن و تنک کردن)، کوتاه شدن مرحله کاشت تا برداشت و کنترل و کاهش عوامل خساراتزا مانند علفهای هرز، آفات و بیماریها از دیگر مزایای این نوع کشت است.
وی افزود: کشت نشایی چغندرقند برای اولین بار در سطح 3.1 هکتار و تعداد 130 هزار نشا چغندرقند در منطقه دشت دانیال کالپوش انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی بر ضرورت انجام تحقیقات برای معرفی ارقام زودرس،، کشت غده و یا کشت پاییزه این محصول تأکید کرد و گفت: با اجرای این اقدامات بسیاری از مشکلات درزمینه کشت چغندرقند رفع می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code