موضوعات
سمنان

پرداخت تسهیلات به شغل‌های خانگی در سمنان

نویسنده:
19 میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات اشتغال به نیازمندان پرداخت شد. مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از اجرای 158 طرح اشتغال خانگی طی 3 ماه نخست سال جاری دراستان خبرداد و اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و700 میلیون ریال در قالب تسهیلات بانکی و امدادی به نیازمندان و مدد جویان جویای کار پرداخت شده است...
1396/05/22
19 میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات اشتغال به نیازمندان پرداخت شد. مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از اجرای 158 طرح اشتغال خانگی طی 3 ماه نخست سال جاری دراستان خبرداد و اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و700 میلیون ریال در قالب تسهیلات بانکی و امدادی به نیازمندان و مدد جویان جویای کار پرداخت شده است.
به‌گزارش همشهری سید جواد رضوی هدف اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان تحت حمایت را اتکای آنان به استعدادهای خود و دستیابی به استقلال اقتصادی خواند و گفت: درحال حاضر2 هزارو 194 طرح اشتغال تحت نظارت و خدمات کارشناسی کمیته امداد استان سمنان هستند که فروش تولیدات مددجویی طی سال گذشته نسبت به سال قبل آن دارای رشد 25 میلیارد ریالی بوده است و فروش تولیدات مدد جویی در بخش اشتغال پایدار در سال گذشته 90 میلیارد ریال برآورد شده است.  وی اعلام کرد: براساس توافق نامه سال 96 اعتبار تخصیصی وام‌های اشتغال بانک‌ها به کمیته امداد بیش از 12میلیارد ریال است که امیدواریم تمامی آن وصول شود و اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال به نیازمندان استکه 96 درصد از وام‌های اشتغال بانک‌ها طی سال گذشته وصول شده است.  مدیرکل کمیته امداد استان سمنان خاطرنشان کرد: حمایت ازکارگاه‌های کوچک و پر بازده نقش به سزایی در رشد اقتصادی دارد و با تحقیقات و برسی‌های انجام شده کمیته امداد درباره افراد نیازمند جویای کار نیازمندی‌های آنان را سنجیده و بعد از آن با ارائه برنامه‌های آموزشی در امرار معاش آنان کمک می‌کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code