موضوعات
سمنان

نوسازی راه‌آهن سمنان

نویسنده:
90 درصد از مسیر ریلی 540 کیلومتری استان سمنان بتنی و نوسازی شده است...
1396/05/21
90 درصد از مسیر ریلی 540 کیلومتری استان سمنان بتنی و نوسازی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرشاد زادخور مدیر کل راه آهن شمال شرق یک گفت: تعویض سوزن‌های چوبی با بتونی در محور شهرستان گرمسار- شاهرود انجام شده و محور شاهرود تا ایستگاه نقاب در استان خراسان رضوی برای افزایش سرعت قطارها در دستور کار قرار گرفت.
وی علت خارج شدن قطار از ریل را در خطوط ریلی کشور گرمای هوا، شیب عرضی، فرسودگی ریل و نوع چرخ‌های واگن‌ها دانست و تصریح کرد: در مدت اخیر خارج شدن قطار از ریل یا فرار قطار از خط در جنوب کشور به علت گرمای هوا و منبسط شدن ریل‌ها بوده است.
مدیر کل راه آهن شمال شرق یک با اشاره به عمر مفید قطارهای محور تهران- مشهد عبوری از استان سمنان، تصریح کرد: قطارهای باعمر بیش از 30 سال، از مسیر راه آهن تهران- مشهد حذف شده است.
زادخور، به آغازعملیات برقی کردن قطار تهران- مشهد به روش سرمایه‌گذاری «بی. او. تی» یا خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: این طرح ملی در طی مدت زمان 4 سال تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: با اجرا و تکمیل طرح برقی شدن قطار تهران- مشهد، زمان سیر حرکت قطارها در مسیر تهران- مشهد و برعکس به سرعت بیش از 200 کیلومتر می‌رسد و به حدود نصف زمان کنونی کاهش می‌یابد.
این مسئول با اشاره به این که قطار سمنان- مشهد به دلیل بازدهی و کیفیت پایین از این مسیر ریلی با هدف رضاتمندی مسافران حذف شد تصریح کرد: انتقال مسافران مسیر سمنان به مشهد بین قطارهای اتوبوسی، درجه یک و 2 نوع قطار با کوپه‌های چهار تخته تقسیم شده است که از آن زمان، تردد مسافران استان سمنان 150 درصد افزایش یافت.
مدیر کل راه آهن شمال شرق یک گفت: آموزش ضمن خدمت برای کارکنان با هدف کاهش خطاهای انسانی و کاهش حوادث ریلی در خطوط راه آهن سمنان به طور منظم برگزار می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code