موضوعات
سمنان

مهارت افزایی کارشناسان پهنه در سمنان

نویسنده:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ازآغازاجرای طرح مهارت افزایی کارشناسان پهنه خبرداد...
1396/05/08
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ازآغازاجرای طرح مهارت افزایی کارشناسان پهنه خبرداد.
سید حسن میرعماد به همشهری گفت: با هدف انتقال دانش به مزرعه، این کارشناسان پهنه استخدام شدند و درهمین راستا تلاش شده است که هیچ مزرعه ای بدون کارشناس نباشد و این کشاورزان دانش کشاورزی را به بهره برداران منتقل کنند که استان سمنان به ۱۰۸ پهنه تقسیم و به همین تعداد نیز کارشناس در همین پهنه مشغول به کار شدند.
وی در ادامه اظهار کرد: با توانمند سازی این کارشناسان و به تبع انتقال این دانش به کشاورزان و بهره برداران می‌توان گام مهمی در راستای افزایش ‌تولید در واحد سطح برداشت.
میرعماد افزود: دراین طرح آموزش‌های مختلف علمی و تئوری در بخش‌های مختلف دام، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، آب وخاک به کارشناسان پهنه ارائه می‌شود و این طرح « مهارت افزایی» با تلاش دفترآموزش کارکنان ومرکزنوسازی وتحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، مرکزتحقیقات وآموزش بخش کشاورزی، مدیریت ترویج و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی درسراسراستان اجرا می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code