موضوعات
سمنان

مسیر منتهی به فرودگاه سمنان روشن می‌شود

نویسنده:
عملیات بهینه سازی شبکه توزیع برق مسیر فرودگاه سمنان به پایان رسید...
1396/07/17
عملیات بهینه سازی شبکه توزیع برق مسیر فرودگاه سمنان به پایان رسید.
مدیر توزیع برق شهرستان سمنان در گفت و گو با همشهری اعلام کرد: این پروژه در 9 مرحله اجرایی شده است و در مجموع حجم کار اجرایی به میزان هزارو 440 نفر ساعت براورد می‌شود.
علیرضا قیومی اظهارکرد: 39هزارو800 مترشبکه اصلاح سرویس شده است ودراین طرح 53 دستگاه پست‌های توزیع برق سرویس وآچارکشی شده اند.
وی مهم ترین اقدامات دراین طرح را تعویض 7 اصله پایه برق، استفاده از 648 متر سیم روکش دار، تعویض 26 عدد برق گیر و 155 عدد مقره‌های بشقابی و سوزنی و 44 عدد فیدر قطع کننده، بهره گیری از 370 عدد کائر کنسول و تعویض سیم اصلی 370 پایه برق دانست و گفت: افزایش پایداری خطوط برق رسانی، ارتقای ضریب اطمینان شبکه، کاهش تلفات انرژی الکتریکی وتقلیل خاموشی‌های گذرا وناخواسته از هدف‌های اصلی این طرح است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code