موضوعات
سمنان

سرمایه‌گذاری در صنعت برق مهدیشهر

نویسنده:
977 میلیون تومان درطرح‌های توسعه و بهینه سازی صنعت توزیع برق شهرستان مهدیشهر طی 6 ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری شده است...
1396/08/07
977 میلیون تومان درطرح‌های توسعه و بهینه سازی صنعت توزیع برق شهرستان مهدیشهر طی 6 ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری شده است.
مدیرتوزیع برق شهرستان مهدیشهر با اشاره به انجام عملیات احداث هزارو 731 مترشبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی به همشهری گفت:نصب 2 ایستگاه هوایی توزیع برق به قدرت 150 کیلووات آمپر و توسعه 583 مترشبکه روشنایی معابر با برقراری 150 دستگاه سرچراغ جدید ازاقدامات وفعالیت‌های انجام شده دراین حوزه است.
حسین حافظی با اشاره به عملیات اصلاح 7 دستگاه پست هوایی توزیع برق بیان کرد: 19 هزارو 760 مترشبکه فشارضعیف هوایی وخطوط فشار متوسط هوایی و زمینی بهسازی شد.
حافظی اظهار کرد: کاهش ظرفیت پست‌های هوایی کم بار در راستای پروژه کاهش تلفات انرژِی الکتریکی، اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و جابه جایی ترانس برق بلوارکارگر، بهینه سازی شبکه و پست‌های هوایی توزیع برق حد فاصل میدان ورزش تا میدان شهدا و تأمین برق قسمتی ازبلوک‌های مسکن مهر 674 واحدی مهدیشهر از طرح‌های در دست اقدام این مدیریت تا پایانم آذرماه امسال است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code