موضوعات
سمنان

ساخت پارک بانوان درسمنان

نویسنده:
عملیات اجرایی پارک بانوان با یک سال تاخیر سرانجام آغاز شد...
1396/05/28
 عملیات اجرایی پارک بانوان با یک سال تاخیر سرانجام آغاز شد.
شهردار سمنان درگفت وگوبا همشهری اظهارکرد: باید برای ایجاد روحیه ونشاط و افزایش سرانه ورزشی بانوان استان به دنبال راهکارهایی بود که در همین راستا شهرداری سمنان عملیات عمرانی پارک بانوان را آغاز کرد. حسن موسوی اعلام کرد: کلنگ احداث این مجموعه سال قبل به زمین خورده بود اما به دلیل نداشتن طرح ونقشه اجرایی عملیات اجرایی آن آغاز نشده بود. وی برضرورت احداث این مجموعه تأکید کرد وگفت:طراحی این مجموعه به مشاور واگذارشده و فازهای صفر ویک آن آماده و به شهرداری ارائه شده ومقررشده است که همزمان باارائه آن طرح فاز2 عملیات اجرایی هم پیش رود.  شهردارسمنان تصریح کرد: اعتباراولیه برای احداث این مجموعه تامین شده ودرفازاول عملیات بیش از10میلیارد ریال اعتباربه آن تخصیص داده شده است واین پارک شامل سالن استخر، پیست دوچرخه سواری سالن‌های ورزشی و سالن‌های اداری – آموزشی و خدماتی رفاهی و بازارهای خوداشتغالی است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code