موضوعات
سمنان

خودرویی برای مطالعه در سمنان

نویسنده:
مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان از افزایش یک دستگاه خودروی تخصصی به ناوگان کتابخانه سیار روستایی خبرداد...
1396/05/22
مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان از افزایش یک دستگاه خودروی تخصصی به ناوگان کتابخانه سیار روستایی خبرداد.  مهدی جمال در گفت و گو با همشهری افزود: درآیینی با حضورمدیرعامل کانون پرورش فکری ومعاون توسعه امورآموزشی وفرهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوریک دستگاه خودروی تخصصی کتابخانه سیارروستایی مجهزبه امکانات سمعی وبصری وکتاب به کانون اختصاص یافت که ازاین پس کانون بتواند به اعضای روستاهای تحت پوشش کتابخانه‌های سیار با کیفیت مطلوب تری ارائه خدمات کند.  این مسئول نقش مربی و راننده خودرو در برنامه ریزی مناسب زمانی و مکانی برای ارائه خدمات کتابخانه سیار را بسیارمهم خواند و تاکید کرد: کتابخانه سیار وسیله ارتباطی مناسبی برای اطلاع رسانی و خدمات کتابخانه‌ای درمناطق کم جمعیت یا دورافتاده است وکانون با راه اندازی کتابخانه سیار شهری و روستایی یک گام مهم برای تحقق عدالت اجتماعی درتوزیع عادلانه امکانات فرهنگی وفرصت برابرآموزشی برداشته است.  مدیرکل کانون پرورش فکری اعلام کرد: درحال حاضر استان سمنان در مناطق روستایی خود دارای 3 کتابخانه سیاراست که بیش از 5 هزار نفر از دانش آموزان روستایی تحت پوشش آن قرار دارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code