موضوعات
سمنان

خانه‌های تاریخی در بافت فرسوده سمنان نیازمند ثبت است

نویسنده:
بافت فرسوده سمنان 12 واحد تاریخی نیازمند ثبت دارد...
1396/05/08
 بافت فرسوده سمنان 12 واحد تاریخی نیازمند ثبت دارد.
معاون عمرانی فرمانداری سمنان گفت: 12 پلاک تاریخی در محدوده 250 هکتاری در محدوده تاریخی بافت فرسوده شهر سمنان نیاز به اقدام برای ثبت دارد.
مهدی صمیمیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران افزود: از 2 هزار و 950 هکتار محدوده شهر سمنان 450 هکتار بافت فرسوده است که 250 هکتار بافت تاریخی شامل بناهای تاریخی است و 43 هکتار بافت ویژه شامل مسجد امام، مسجد جامع، امامزاده یحیی(ع)، راسته بازار و بازار شیخ علاءالدوله محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در پیمایش واحدهای مسکونی در 43 هکتار بافت ویژه در بافت فرسوده سمنان مشخص شد 12 اثر تاریخی وجود دارد که نیازمند ثبت است، ادامه داد: در پیمایش اخیر 75 اثر ثبتی در بافت طرح جامع 250 هکتاری، 135 اثر در بافت ویژه 42 هکتاری و 30 اثر در بافت تاریخی سمنان مشخص شد.
معاون عمرانی فرمانداری سمنان ، بافت فرسوده را مجموعه ای از واحدها در محدوده شهری دانست که از نظر بنا و تاسیسات استحکام لازم را ندارد و مردم و ساکنان آن کمتر برخوردار هستند، گفت: از ابتدای دولت یازدهم تسهیلات پرداخت شده برای نوسازی بافت فرسوده در استان سمنان هزار و 769 مورد بود که 669 واحد شامل 38 درصد مربوط به شهر سمنان بوده است و در بهار 96 تعداد 57 واحد از این تسهیلات 400 میلیون ریالی با سود 18 درصدی بهره مند شدند که مردم فقط 8درصد سود این تسهیلات را پرداخت می‌کنند و10درصد را دولت می‌پردازد.
صمیمیان با اشاره به این که برخی ازواحدهای بافت فرسوده مالک مشخصی ندارند، یادآورشد: از250هکتاربافت قرارگرفته درطرح جامع سمنان 43 هکتاربافت ویژه است که ازاین مقدار75 اثربه ثبت رسیده است.
وی به هزینه اعتبارات برای به تملک درآوردن وبه ثبت رساندن این واحد ها ازسال 93 تا 95به بیش از500 میلیون تومان ازمحل اعتبارملی واستانی اشاره کرد وگفت: درشهرسمنان با توجه به ابلاغ استانداری و مسکن شهرسازی، اولین ستاد بازآفرینی بافت فرسوده درمرداد 95 با حضورنمایندگانی ازنیروی انتظامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد وبراساس آن کمیته ای برای شناسایی ایجاد شد.
معاون عمرانی فرمانداری سمنان گفت: درسال جاری، 630 میلیون تومان برای شناسایی بافت های تاریخی، بناهای تاریخی، تسهیل گردشگری و ایجاد محورهای گردشگری درسمنان درنظرگرفته شده است.
استان سمنان بیش از 2 هزار و 200 هکتار بافت فرسوده شامل بافت تاریخی و مسکونی دارد که به طور میانگین 18 تا 20 درصد از جمعیت کل استان سمنان در این مناطق سکونت می کنند.
بیشترین بافت فرسوده استان سمنان به ترتیب در شهرستان های سمنان 450 هکتار، شاهرود 436 هکتار و دامغان 382 هکتار قرار دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code