موضوعات
سمنان

جذب نخبگان پزشکی کشور در سمنان

نویسنده:
برای جذب دانش آموختگان نخبه و توانمند بومی و کشوری آیین نامه تشویقی برای جذب برگزیدگان کنکورسراسری تدوین شده است...
1396/05/28
برای جذب دانش آموختگان نخبه و توانمند بومی و کشوری آیین نامه تشویقی برای جذب برگزیدگان کنکورسراسری تدوین شده است.
به گزارش همشهری دکترنوید دانایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اظهارکرد: با اجرای این آیین نامه برگزیدگان رتبه‌های برترکنکورسراسری سال جاری درصورتی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان سمنان را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کنند علاوه بر پرداخت جوایز نفیس در بدو ورود دانشگاه با توجه به رتبه کنکور تاپایان تحصیلات خود از تهسیلات رفاهی خاص و کمک هزینه تحصیلی ماهانه بهره مند می‌شوند. وی گفت: امیدواریم با اجرای این آیین نامه دانش آموزان ممتاز بومی منطقه که رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال جاری را کسب کرده اند تمایل بیشتری برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان داشته باشند تا ازظرفیت‌های آنها برای ارتقای تولید علم وفناوری و پیشبرد توسعه علمی و فرهنگی منطقه و کشور استفاده کنیم.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code