موضوعات
سمنان

تکمیل مرکز سوانح سوختگی سمنان

نویسنده:
46 میلیارد تومان اعتباربرای تکمیل مرکزجامع درمان سرطان وسوانح سوختگی استان سمنان درنظرگرفته شد...
1396/05/18
 46 میلیارد تومان اعتباربرای تکمیل مرکزجامع درمان سرطان وسوانح سوختگی استان سمنان درنظرگرفته شد.
مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان درگفت وگو با همشهری درباره مرکز جامع درمان سرطان و سوانح سوختگی استان سمنان بیان کرد: اکنون این پروژه دردو بعد ابنیه و تجهیزات پزشکی در حال تکمیل است که اگر تزریق اعتبارات به صورت متوالی ادامه داشته باشد احتمالا طی خرداد ماه سال آتی این پروژه آماده بهره برداری می‌شود.
وی با بیان این‌که طی40 سال آینده تمامی زیرساخت‌های بهداشتی استان سمنان تکمیل می‌شود اعلام کرد: همزمان با بهره برداری ازمرکز 28 تختخوابی دیالیزاستان، بهره برداری از 72 مرکز بهداشت درمناطق مختلف و همچنین بهره برداری ازمرکز40 تختخوابی بخش روانپزشکی دانشگاه سمنانی‌ها می‌توانند ازخدمات این مرکزتخصصی بهره مند شوند.
وی درباره اولین کلینیک سیاردندانپزشکی استان که مجهزبه تجهیزات مدرن دندانپزشکی است گفت: با بهره برداری این کلینیک و سفر به مناطق روستایی و محروم همه هم استانی‌ها از خدمات این کلینیک سیار بهره مند می‌شوند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code