موضوعات
سمنان

تولید گیاه دارویی در سمنان

نویسنده:
سمنان ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد...
1396/07/22
سمنان ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد.
به گزارش همشهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در حاشیه اولین ستاد گیاهان دارویی استان سمنان با اعلام این‌که 120 گونه گیاه دارویی در استان سمنان می‌روید بیان کرد: بیش از50 گونه از این تعداد به صورت عمومی مورد بهره برداری قرارمی گیرد وبیش از هزار هکتار از اراضی استان سمنان زیرکشت گیاهان دارویی است.
سید حسن میرعماد به میزان تولیدات گیاهان دارویی در این سطح از اراضی استان سمنان اشاره و اظهارکرد: از این سطح بیش از 2 هزار و 200 تن از انواع تولیدات خام گیاهان داویی برداشت می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به کم آبی و خشک بودن استان سمنان ظرفیت‌های بالقوه ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی ایجاد شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code