موضوعات
سمنان

توسعه شبکه توزیع برق در سمنان

نویسنده:
معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح توسعه 60 هزار متر شبکه توزیع برق در این استان خبر داد...
1396/06/15
 معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح توسعه 60 هزار متر شبکه توزیع برق در این استان خبر داد.
به گزارش همشهری، سید محمد حسینی نژاد گفت: از مجموع این مقدار شبکه احداث شده از شروع امسال تا به حال، 42 هزار متر مربوط به خطوط 20 کیلوولت هوایی و زمینی و 18 هزار متر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوائی است.
وی افزود: اجرای طرح اصلاح و بهسازی 30 هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی و زمینی، از جمله اقدامات واحدهای اجرائی این شرکت به شمار می‌رود.
حسینی نژاد با اشاره به این‌که 71 ایستگاه هوائی توزیع برق جدید نصب و بهره برداری رسیده، اضافه کرد: عملیات بهینه سازی 35دستگاه پست هوائی و یک ایستگاه زمینی، توسط مدیریت‌های توزیع برق در شهرستان‌های استان به انجام رسیده است.
وی اظهار کرد: طرح توسعه هزار و 48 دستگاه سرچراغ و بهسازی هزار و 541 چراغ منصوبه در سامانه روشنایی معابر،از دیگر خدمات ارائه شده است.
معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان تصریح کرد: به منظور اجرای طرح‌های توسعه و احداث ذکر شده، مبلغ 55 میلیارد و 394 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code