موضوعات
سمنان

بیکاری در روستاهای دامغان

نویسنده:
متوسط آمار بیکاری در روستاهای دامغان 15/5درصد است...
1396/07/19
متوسط آمار بیکاری در روستاهای دامغان 15/5درصد است.
فرماندار دامغان گفت: علت اصلی افزایش تعداد بیکاران این منطقه فقر صنعتی و ضعف در ایجاد مشاغل خانگی است.
علی اصغر مجد در گفت و گو با فارس افزود: متوسط آمار بیکاری در مناطق شهری دامغان 12/5درصد است اما درمناطق روستایی این شهرستان، بیش از 20 درصد جوانان دانش آموخته این شهرستان بیکار هستند.وی اظهارکرد: براساس آمارموجود بیش از 5 هزار نفر از جوانان دامغان به دلایل مختلف مانند تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و نبود شغل متناسب با مدارک تحصیلی بیکار هستند.
وی اضافه کرد: روستاهای دامغان از محروم ترین مناطق استان سمنان است که باید مسئولان برای اجرای طرح های اشتغالزایی در این منطقه تلاش کنند.فرماندار دامغان تصریح کرد: در تابستان امسال به 5 روستای دامغان با تانکر آبرسانی می شد که در مهاجرت از این روستاها به شهر تاثیرگذار بوده است.
مجد اضافه کرد: ارایه تسهیلات کم بهره برای راه اندازی واحدهای تولیدی خرد و حمایت از مشاغل خانگی از اقدامات مثبت برای کاهش آمار بیکاری در مناطق روستایی دامغان است.
فرماندار دامغان خاطرنشان کرد: هیچ واحد تولیدی و صنعتی که بتواند بخش قابل توجهی از آمار بیکاری در این شهرستان را کاهش دهد در مناطق روستایی دامغان وجود ندارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code