موضوعات
سمنان

برق رسانی به شهرک صنعتی یاتری آرادان

نویسنده:
طرح احداث شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی یاتری شهرستان آرادان در استان سمنان اجرایی شد...
1396/06/05
طرح احداث شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی یاتری شهرستان آرادان در استان سمنان اجرایی شد.
به گزارش همشهری ذبیح الله احمدی مدیر توزیع برق شهرستان آرادان اعلام کرد: هدف ازاجرای این طرح اصلاح وبهینه سازی، کاهش تلفات انرژی الکتریکی و افزایش رضایت مشترکان است که به منظور اجرا و بهره برداری این طرح2هزارو865 مترشبکه فشارضعیف هوایی با بهره گیری ازکابل خود نگهداراحداث شده است ومبلغ 438 میلیون ریال اعتبار صرف اجرای آن شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code