موضوعات
سمنان

ارتقای شبکه برق در شهرهای سمنان

نویسنده:
334 پروژه عمرانی حوزه برق در دامغان طی سال جاری اجرا شد.مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان ازآغازتبدیل 9 هزار و 300 متر شبکه فشارضعیف سیمی به کابل خود نگهدارخبرداد واظهار کرد: هزارو 900 متر شبکه فشارضعیف هوایی و زمینی احداث شده است...
1396/08/07
334 پروژه عمرانی حوزه برق در دامغان طی سال جاری اجرا شد.مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان ازآغازتبدیل 9 هزار و 300 متر شبکه فشارضعیف سیمی به کابل خود نگهدارخبرداد واظهار کرد: هزارو 900 متر شبکه فشارضعیف هوایی و زمینی احداث شده است. به گزارش همشهری سید محمد حسین ترابی با اشاره به انجام عملیات نصب 10 دستگاه پست هوایی افزود: هزارو 85 کیلو ولت آمپر به قدرت پست‌های برق اضافه شده واکنون ظرفیت ایستگاه‌های ایستگاه‌های توزیع برق شهرستان 182 هزار کیلو ولت آمپر است. وی بیان کرد: اقدامات انجام شده دراین حوزه را می‌توان بهسازی 9 هزارو 300 متر شبکه توزیع برق ونصب 97 دستگاه سرچراغ جدید در سامانه روشنایی معابر خواند. ترابی از اجرای 334 پروژه عمرانی در سال جاری خبرداد و گفت: برای این تعدادپروژه حدود یک میلیارد و 168 میلیون تومان اعتبار صرف شده است. مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان تصریح کرد: احداث 8 هزار متر شبکه دومداره جاده طزره، بهسازی شبکه فشارضعیف روستاهای بادله کوه و تویه دروار، نصب 2 دستگاه سکسینورگازی برای مانور شبکه، تأمین روشنایی معابر بلوارشهید داوود الموسوی و دایر کردن خط 20 کیلو ولت وترانس هوایی توزیع برق روستای حسن آباد ازبرنامه‌هایی است که تا پایان سال جاری اجرا خواهند شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code