موضوعات
سمنان

آب به سمنان می‌رسد

نویسنده:
۶۱ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی ازطریق سدها، قنات و آب‌های سطحی دراستان سمنان تولید شد...
1396/04/04
۶۱ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی ازطریق سدها، قنات و آب‌های سطحی دراستان سمنان تولید شد.
به گزارش همشهری مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان سمنان ازتولید بیش از۶۱میلیون مترمکعب آب درسال گذشته خبر داد.
محمد طاهری اظهارکرد: امیدواریم درسال جاری استان سمنان با ۳ تا ۴ درصد افزایش درتولید آب به رقمی حدود ۶۲ میلیون مترمکعب برسد.
وی ازاختصاص نیافتن اعتبارات دولتی برای تعمیروتجهیزخطوط انتقال آب آشامیدنی گفت: ۳۰ درصد ازشبکه‌های انتقال آب آشامیدنی استان سمنان فرسوده وغیرقابل استفاده است وبرای نوسازی آنها بیش از۱۰۵ میلیارد تومان اعتبارلازم است که اعتباردولتی به این بخش تخصیص داده نشده وهرسال به میزان این فرسودگی درشبکه انتقال آب افزوده می‌شود. طاهری منابع آب شرب دراستان را ۱۲حلقه چاه، ۳ رشته قنات، سد شهید شاهچراغی در دامغان، ۲ دهنه چشمه و یک رودخانه خواند وگفت: شرکت آبفای شهری علاوه برتأمین آب شرب ۱۹شهراستان به ۷۵ روستای درمسیرعبورخطوط انتقال نیز خدمات ارائه می‌دهد.
این مسئول درادامه ازاختصاص اعتباری بالغ بر۱۳میلیارد تومان برای حفر چاه دراستان خبرداد وگفت: این اعتباربرای حفر۴حلقه چاه در محل پارک سوکان درنظرگرفته شده است که هدف ازحفرانتقال آب آن برای تأمین آب آشامیدنی استان سمنان است که تاپایان سال جاری این طرح به بهره‌برداری می‌رسد.
مدیرعامل شرکت آب وفاظلاب عملکرد این شرکت را حفروتجهیز ۸ حلقه چاه، اجرای۱۸ کیلومترتوسعه شبکه و۳۰ کیلومتراصلاح شبکه انتقال آب خواند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code