موضوعات
سمنان

آبیاری نوین در مزارع گچساران

نویسنده:
1000هکتار از زمین‌های کشاورزی گچساران به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود. به گزارش مهر، فرماندار گچساران گفت: این زمین‌ها تا پایان بهمن سال جاری به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز خواهد شد...
1395/09/09
 1000هکتار از زمین‌های کشاورزی گچساران به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود. به گزارش مهر، فرماندار گچساران گفت: این زمین‌ها تا پایان بهمن سال جاری به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز خواهد شد.عبدالرحیم رحیمی در نشست ستاد تدوین برنامه پیشنهادی 4 ساله گچساران اظهار کرد: 493 هکتار از مزارع این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است. وی گفت: 6 هزار و 500 هکتار از زمین‌های زراعی گچساران تاکنون به آبیاری نوین مجهز شده است.فرماندار گچساران افزود: 12 هزار هکتار از زمین‌های دیم این شهرستان تا 4 سال آینده زیرکشت آبیاری تحت فشارخواهد رفت.
رحیمی بیان کرد: 320 میلیارد ریال اعتبار، ازمحل اعتبارهای ملی به طرح تامین آب زمین‌های کشاورزی حوزه خان احمد باشت اختصاص یافت.وی ابرازکرد: با اجرای این طرح 3 هزار و 100 هکتار از زمین‌های کشاورزی خان احمد و روستاهای اطراف آن آبیاری خواهند شد.
این مسئول، مدت زمان اجرای این طرح ملی را 3 سال اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح، 20 هزار متر مکعب آب را به زمین‌های کشاورزی خان احمد انتقال می‌دهد.رحیمی ابراز کرد: اجرای این طرح در رونق کشاورزی، اشتغالزایی و کوچ معکوس روستاها تاثیر بسزایی خواهد داشت.وی گفت: 4 میلیارد ریال سال جاری برای شناسایی مناطق مستعد کشاورزی شهرستان گچساران اختصاص یافت.رحیمی ادامه داد:  مطالعه 3 هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان در دست اجراست.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code