موضوعات
سمنان

آبیاری نوین در زمین‌های کشاورزی سمنان

نویسنده:
10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سمنان به سامانه نوین آبیاری تجهیز می‌شود...
1396/07/16
10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سمنان به سامانه نوین آبیاری تجهیز می‌شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: این میزان از اراضی کشاورزی با صرف 20 میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال جاری به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز می‌شود. سیدحسن میرعماد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران افزود: اکنون بیش از 60 درصد از اراضی کشاورزی سمنان به صورت غرقابی آبیاری می‌شود که این امر در هدرفت آب تاثیرگذار است. وی اظهارکرد: بیش از60 درصد ازکانال‌های انتقال آب در اراضی کشاورزی سمنان به صورت سرباز است که باید با راه اندازی سامانه‌های نوین آبیاری از هدر رفت آب جلوگیری کرد.
میرعماد خاطرنشان کرد: در دولت گذشته بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شد و برای 4 سال آینده تجهیز بیش از 30 هزار هکتار دیگر هدفگذاری شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: بیش از 86 درصد از آب‌های تولیدی سطحی و زیرزمینی در سمنان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که می‌توان با مدیریت و مصرف بهینه آب در رفع کمبود آب در بخش‌های خانگی و صنعتی در استان گام اساسی برداشت.
میرعماد اضافه کرد: در 6 ماه اول امسال بیش از 5 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شد و براساس برآوردهای اولیه با نصب این سامانه‌ها بیش از 50 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی شد.
وی کمبود آب را یکی از دلایل اساسی درافزایش تدریجی مهاجرت از مناطق روستایی به شهراعلام و تأکید کرد: باید با مدیریت بهینه مصرف از ادامه روند بحران آفرین جلوگیری کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code