موضوعات
سمنان

آبخوان داری سمنان در انتظار اعتبار

نویسنده:
اجرای 33 طرح آبخوان‌داری در سمنان به 220میلیارد تومان اعتبار نیازدارد....
1396/05/09
اجرای 33 طرح آبخوان‌داری در سمنان به 220میلیارد تومان اعتبار نیازدارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان با اعلام این خبر به باشگاه خبرنگاران گفت: اجرای این طرح‌ها برای جلوگیری از فرسایش باد و فرونشست زمین ضروری است.
ایرج حیدریان افزود: درسال جاری اجرای 17 طرح آبخوان داری در مناطق بیابانی استان در دستور کار قرار دارد که با تخصیص اعتبار لازم با پیمانکاران اجرای این طرح تفاهم نامه‌های همکاری منعقد می‌شود.

چالش بیابانی شدن استان
وی اظهارکرد: بحران کمبود آب دربسیاری ازمناطق بیابانی استان اکنون به عنوان یک چالش مطرح است واجرای طرح‌های آبخوان داری یکی از اقدامات موثربرای جلوگیری ازتشدید پدیده بیابانزایی است.
این مسئول گفت: فرسایش بادی دربیشترمناطق بیابانی استان وجود دارد اما درمناطق کویری شهرستان‌های گرمساروآرادان به دلیل گسترش پدیده ریزگردها تهدیدی جدی به شمارمی آید.

تشدید ریزگردها
وی تصریح کرد: تشدید ریزگردها درمناطق بیابانی شهرستان گرمسار در آلودگی هوای استان‌های تهران وقم تاثیربسزایی داشته وباید با الگوی صحیح مصرف وافزایش پوشش‌های گیاهی دراراضی کویری این شهرستان‌ها برای رفع این چالش اقدام کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: 13دشت از مجموع 26 دشت موجود این استان به دلیل کاهش محسوس پوشش گیاهی در شرایط فرا بحرانی قرار دارد و افزایش جلوگیری از تخریب اراضی ملی و قاچاق تاغزارها ازاقدامات موثر برای جلوگیری از فرونشست زمین دراین دشت هاست. حیدریان تصریح کرد: تخصیص اعتبارات لازم و اجرای طرح‌های آبخوانداری ازسوی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مسیری صحیح برای جلوگیری ازفرسایش بادی درمناطق بیابانی استان است.

طرح انتقال آب به گرمسار
وی پیشرفت طرح انتقال آب از منطقه سیمین دشت تهران به گرمسار را 20 درصد اعلام و اضافه کرد: بهره برداری ازاین طرح مهم ملی می‌تواند بخش قابل توجهی ازچالش فرونشست زمین درمناطق گرمسار و آرادان را برطرف کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان گفت: بیش از هزار هکتار از اراضی شهرستان‌های گرمسار و آرادان در کانون ریزگردها قرار دارند و باید با افزایش پوشش گیاهی برای رفع این چالش اقدام کرد.

وضعیت بحرانی دشت‌ها
وی ادامه داد: 13 دشت سمنان به دلیل کاهش افت آب‌های زیرزمینی در شرایط فرابحرانی قراردارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: 13 دشت از مجموع 26 دشت موجود این استان به دلیل کاهش محسوس آب‌های زیرزمینی و خشکسالی در شرایط فرابحرانی قرار دارد.
حیدریان افزود: کاهش آب‌های زیرزمینی بیش از 80 درصد مناطق شهری و روستایی استان را تحت تاثیر قرار داده است که باید برای رفع این چالش تدابیر راهبردی اتخاذ شود.

دشت‌های ممنوعه استان
وی اظهارکرد: دشت‌های موجود در شهرستان‌های سمنان، گرمسار و دامغان در شرایط نامطلوبی قرار دارند و بخش قابل توجهی از گسترش ریزگردها در استان‌های همجوارسمنان ناشی ازافزایش چشمگیرکانون فرسایش بادی درمناطق بیابانی استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان برانسداد چاه‌های غیرمجازومهار آب‌های هرزدراستان برای رفع بخشی ازمشکل کم آبی تأکید و اضافه کرد: تعداد چاه آب کشاورزی غیرمجاز درچند سال گذشته درسمنان به حداقل رسیده است.

مصرف بالای آب در صنایع
وی با بیان این که 9 درصد آب تولیدی سمنان در بخش آشامیدنی و سه درصد در بخش صنعت استفاده می‌شود، ادامه داد: در بخش‌های زیرزمینی در استان بیش از 850 میلیون لیتر در سال آب تولید می‌شود در حالی که تولید آب استان در بخش آب سطحی 350 میلیون لیتر است.
حیدریان اضافه کرد: در سال‌های نه چندان دور حجم بارندگی و تولید آب سطحی در کشور به 130 میلیارد متر مکعب در سال می‌رسید، در حالی که اکنون با تغییر اقلیم، این حجم از آب سطحی تولیدی به کمتر از 90 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است.
وی با اشاره به این که تغییرات اقلیمی و بهره برداری بی رویه از آب‌های زیرزمینی شرایط آب و هوایی کشور را با بحران روبه رو کرده است، تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای سمنان به عنوان متولی تامین آب در نقاط روستایی و شهری تمام تلاش خود را برای بهبود و بهسازی زیرساخت‌ها برای جلوگیری از فرار جمعیتی در سمنان انجام می‌دهد.
این مسئول اضافه کرد: 86 درصد آب تولیدی استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که باید به دلیل اشتغالزایی قابل توجه در بخش صنعت، با اصلاح الگو کشت بخش قابل توجهی از این آب بخش کشاورزی به بخش صنعت اختصاص یابد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code