موضوعات
قم

معرفی 13 نمایش به جشنواره تئاتر استانی

نویسنده:
نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی قم با بازبینی 15 نمایش در بخش اصلی و 7 نمایش در بخش تجربه‌های نو با داوری اصغر خلیلی، سیدحسین فدای‌حسین و کاظم نظری برگزار شد...
1396/05/21
نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی قم با بازبینی 15 نمایش در بخش اصلی و 7 نمایش در بخش تجربه‌های نو با داوری اصغر خلیلی، سیدحسین فدای‌حسین و کاظم نظری برگزار شد.
به گزارش همشهری، دبیر جشنواره با تشکر از گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده در جشنواره و هیأت داوران و منتخبان، نتایج را بدون اولویت اعلام کرد. «اصغر نوبخت» گفت: ۹ نمایش منتخب بخش اصلی مسابقه به نام‌های نمایش «مسافران» نوشته محمد رحمانیان و کارگردانی سیدمحمدجواد طاهری، نمایش «گمشده» نوشته حسن محسنی و کارگردانی علی فرحناک و نمایش «خانه عزیز» نوشته محسن پاکدامن و کارگردانی مهدی رکنی انتخاب شدند. همچنین نمایش «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» نوشته مصطفی کولیوندی و کارگردانی فرزانه خانمحمدی، نمایش «باز... دم» به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش، نمایش «دربند» به نویسندگی و کارگردانی محمدجواد زرنوش و نمایش «سبز، سفید، سرخ» نوشته سیدعلی موسویان و کارگردانی سیدسعید میرصادقی به عنوان منتخب بخش اصلی نمایش برگزیده شدند. نمایش «باطل السحر» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی، نمایش «سرگیجه‌های یک ذهن مقطع» به نویسندگی ابوالفضل بلغندر و کارگردانی صدیقه مشایخی هم از دیگر نمایش‌های منتخب بودند.
وی افزود: ۴ نمایش برای شرکت در بخش مسابقه تجربه‌های نو معرفی شدند که شامل «هفت کودک یهودی» به نویسندگی کریل چرچیل (ترجمه رضا آزاد) و کارگردانی حسین میرعلایی، «وقتی پیرانا گرسنه می‌شود» به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی سعید چمنی، «خودکشی ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا معالی مهربانی، «دریا و دایره» به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی رضا جعفری است.
نوبخت تأکید کرد: اجرای عموم 5 نمایش «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» «باز... دم» «دربند» «سبز، سفید، سرخ» «سرگیجه‌های یک ذهن مقطع» از روز گذشته 20 مرداد تا 10 شهریور در پلاتوی ماه فرهنگسرای جوان و همچنین تالار آوینی اجرای عموم خواهد داشت.
نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی قم در 2 بخش اصلی و تجربه‌های نو از تاریخ 16 تا 23 شهریور برگزار خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code