موضوعات
قم

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان قمی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37745047-025 تماس بگیرید.
1396/07/22
ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه
آنتن‌دهی تلفن همراه در انتهای نیروگاه خیابان حکمت شمالی ضعیف است. مسئولان شرکت مخابرات لطفا رسیدگی کنند.
یکی از اهالی محل

صندلی‌های شکسته در کلاس
۲۲ دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دبستانی در یک کلاس کوچک مدرسه بیطرفان در باجک تحصیل می‌کنند که برخی صندلی‌های آن شکسته است. هزینه پیش‌دبستانی را اول از اولیا گرفتند. از مسئولان آموزش و پرورش استان درخواست می‌شود نظارت بیشتری بر محیط‌های تحصیلی داشته باشند.
یک شهروندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code