موضوعات
قم

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان قمی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37745047-025 تماس بگیرید.
1396/07/16
 رهاشدن تابلوی برق روی صندوق صدقات
در میدان شهید زین‌الدین مدتی است تابلوی برق روی صندوق صدقات رها شده است. از مسئولان شرکت برق درخواست می‌شود برای جلوگیری از حادثه احتمالی نسبت به ساماندهی این تابلو اقدام کنند.
یکی از اهالی محل
پاسخ روابط عمومی شرکت برق قم: با تشکر از همشهریان برای اطلاع‌رسانی از این گونه موارد، تابلوی برق فوق واقع در میدان شهید زین‌الدین توسط منطقه ۳ جمع‌آوری و به انبار منتقل شد.

کلاسی که معلم ندارد!
با گذشت 2 هفته از سال تحصیلی، یکی از کلاس‌های اول مدرسه پسرانه شهید هاشمی‌نژاد در ۴۵ متری مدرس، ۱۴ متری آزادی هنوز معلم ندارد. صدای ما را به گوش مسئولان برسانید بلکه اقدام کنند.
یک شهروند

 سد معبر آهنگری‌ها
در 20 متری مطهری هنگامی که آهن‌های بزرگ از ماشین‌ها تخلیه می‌شود صدای گوشخراش تولید می‌شود. پیاده‌رو این خیابان هم بیشتر مواقع به کارگاه آهنگری تبدیل می‌شود. از شهرداری درخواست می‌شود برای جلوگیری از سد معبر اقدام کند.
یک شهروند

خاموشی ایستگاه سنجش آلودگی
ایستگاه سنجش آلودگی هوا در بلوار بهار سال‌هاست خاموش است. چرا مشکل این ایستگاه را برطرف نمی‌کنند که مردم از شاخص‌های آلودگی هوا مطلع شوند.
یک شهروند

دانش‌آموزان کتاب ندارند
هزینه تأمین کتاب دانش‌آموزان را چند ماه پیش از خانواده‌ها دریافت کردند ولی هنوز کتاب‌های برخی دانش‌آموزان به دست آن‌ها نرسیده. 2 هفته از بازگشایی مدارس گذشته و هنوز بچه‌های ما یک صفحه از کتاب فارسی نخوانده‌اند در صورتی که هم‌کلاسی آن‌ها یک درس جلو افتادند.
یک شهروندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code