موضوعات
قم

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان قمی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37745047-025 تماس بگیرید.
1396/07/05
 خطر انفجار گاز در یک قدمی محل بازی کودکان
میدان نبوت، خیابان شهید مدنی، جنب مدرسه ایزدی زمینی خالی وجود دارد که کودکان در آن بازی می‌کنند. در آن‌جا ماشین‌ها به صورت غیرمجاز گاز ال‌پی‌جی پر می‌کنند. از مسئولان مربوطه درخواست می‌شود تا مشکلی پیش نیامده بررسی کنند.
یک شهروند

تشکر و درخواست
بخش جالب توجهی از بلوار یادگار امام در نیروگاه روکش آسفالت شد. با تقدیر از تلاشگران شهرداری درخواست می‌شود نسبت به روکش آسفالت مابقی بلوار نیز اقدام شود.
یکی از اهالی محل

رهاشدن دو تابلوی برق
بلوار 15 خرداد، شهرک جهاد، گلستان چهارم دو تابلوی برق رها شده و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد. از شرکت برق درخواست می‌شود برای ساماندهی این دو تابلو اقدام کند.
یکی از اهالی محل
پاسخ روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قم:
در بلوار ۱۵ خرداد شهرک جهاد تابلوی کنتور سه‌فاز جمع و به اداره انتقال داده شد و تابلو کنتور تک‌فاز ساماندهی شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code