موضوعات
قم

ساخت رگ‌ياب نوزاد

نویسنده:
رئيس اداره تجهيزات پزشكي و سفارش‌هاي خارج از دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: اولين دستگاه رگ‌‌ياب نوزاد در كشور با حمايت‌هاي اين دانشگاه ساخته شد.
1393/11/05
به گزارش ايسنا «علي‌رضا مهرابي» گفت: دستگاه رگ‌ياب نوزاد با استفاده از تكنيك تابش نوري پس از 14 ماه فعاليت تحقيقاتي مستمر از سوي شركت والا انديشه پايا در شيراز توليد شده است.
رئيس اداره تجهيزات پزشكي و سفارش‌هاي خارج دانشگاه علوم پزشكي شيراز افزود: اين دستگاه براي اولين بار در كشور ساخته شده‌که نسبت به نمونه‌هاي خارجي كيفيتي بهتر و قيمتي كمتر دارد و قيمت آن در مقايسه با نمونه خارجي يك سوم است.
مهرابي ادامه داد: اين دستگاه با مجوز وزارت صنايع و معادن از ارديبهشت سال جاري در بعضي از بيمارستان‌هاي شيراز استفاده آزمايشي شد كه به نظر كاربران متخصص سبب صرفه‌جويي در وقت و هزينه براي بيمارستان شده است.
به گفته وي‌كاهش درد و عفونت و ساير آسيب‌ها براي نوزادان و كودكان از ويژگي‌هاي مثبت استفاده از اين دستگاه است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code