موضوعات
قم

تجلیل از بنیانگذار سرایش شعر با گویش قمی

نویسنده:
جشن 70 سالگی استاد عباس فرساد، بنیانگذار سرایش شعر به گویش قمی در جلسه بنیاد قم پژوهی برگزار شد.
1395/06/13
به گزارش همشهری «عباس فرساد» شاعر و طنزپرداز قمی است که برخی او را بنیان‌گذار سرودن شعر به گویش قمی هم می‌دانند. فرساد با لهجه شیرین و کلمات نابش یکی از شعرایی است که به یاد مردم می‌ماند.
او در جلسه بنیاد قم‌پژوهی 70 سالگی‌اش را جشن گرفت و از سوی این بنیاد و انجمن مفاخر استان قم تجلیل شد.
«علیرضا فولادی» از قم‌پژوهان و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان در این جلسه در مورد ویژگی‌های شخصیتی استاد فرساد اظهار کرد: ایشان انسانی فرهنگی، مردمدار و شاگردپرور و شاعری توانمند هستند و بسیاری از شخصیت‌های امروز قم شاگرد ایشان بودند. وی افزود: مشخصه بارز شعر ایشان این است که به گویش قمی توجه نشان داده و بانی شعر به گویش قمی هستند.
این استاد دانشگاه گفت: شعر استاد فرساد در سطوح مختلف مردم نفوذ دارد و برخی از این شعرها را مردم به خاطر سپرده‌اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code