موضوعات
قم

قم - بقعه شاهزاده علیرضا

نویسنده: مهدی کاویانی‌نژاد
1397/02/18
بقعه شاهزاده علیرضا
در نزدیکی مسجد جمکران
خیابان ظهور
در کنار این بقعه، آرامستان کوچکی با قبر های بعضا بی نام و عجیب، غالبا از اهالی افغانستان و غالبا کودک وجود دارد.
بنا بر تاریخ بعضی قبور، آخرین تدفین ها در سال 82 انجام شده و بعد از آن دفن در این محل ممنوع شده است.
شاهزاده علیرضا بر اساس نوشته های خود بقعه، از نوادگان امام سجاد هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code