موضوعات
قم

برکات صله رحم

نویسنده: حمزه عبدی روانشناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث
با نگاهی اجمالی به آموزه‌های اسلامی متوجه می‌شویم که از منظر دین ما، انسان موجودی فردمحور، تنها و جدا از جماعت نیست...
1396/05/08
با نگاهی اجمالی به آموزه‌های اسلامی متوجه می‌شویم که از منظر دین ما، انسان موجودی فردمحور، تنها و جدا از جماعت نیست، زیرا به طور فطری، اجتماعی خلق شده و باید در کنش‌های متقابل با دیگران، بخش مهمی از نیازهای خود را برطرف کند و به رشد و کمال برسد. دین و مکتب ما دین و مکتبی اجتماعی و مبتنی بر قواعد و دستورهای جمعی است که در آن فردگرایی، رهبانیت و گوشه‌گیری ممنوع است.
از نکته‌هایی که در آموزه‌های ما به طور جدی بر آن تأکید شده، صله رحم یا صله ارحام است. در معنای شرعی و عرفی، صله ارحام به معنای ارتباط با خویشاوندان اعم از خویشان سببی و نسبی است. با این حال چون صله رحم از واجبات دینی و قطع آن حرام است، منظور از خویشاوندی که صله و ارتباط با او واجب و قطع آن حرام است، هر خویشاوندی است که به خویشی معروف باشد؛ اگر چه نسب دوری داشته باشد و محرمیتی با او در میان نباشد. صله رحم به معنای نیکی کردن به خویشاوندان و همدردی و کمک به آنان با جان و مال و هر چه از خیر است که در توان انسان باشد و از آن سو قطع رحم به اموری اطلاق می‌شود که مخالف این رویه باشد.
جدا از تأکیدهای دینی و آیات و روایت‌های متعددی که در این باره هست، باید به این نکته توجه کرد که اجرای این امر موجب رفع بسیاری از کدورت‌های خویشاوندی و گشایش در فضای رفت و آمدهای خانوادگی می‌شود و از نظر روانی آثار و برکت‌هایی دارد که امروز بزرگ‌ترین روان شناسان نیز بر آن صحه می‌گذارند.
 وقتی بستگان همدیگر را می‌بینند و با یکدیگر معاشرت و مراوده می‌کنند، خُلق آن‌ها گشوده می‌شود و اگر در تعاملات خانوادگی سوابق تجربه‌های هیجانی منفی داشته‌اند، در این مراودات بخش زیادی از آن موج‌های منفی به فراموشی سپرده می‌شود یا از اثرهای زیان‌بار آن‌ها کاسته می‌شود. نکته مهم دیگر این‌که در سایه تقویت صله رحم، حمایت اجتماعی افراد از هم به ویژه در مقاطع بحرانی و چالش برانگیز، افزایش می‌یابد و در برخی روایت‌ها از این موضوع یاد شده است و یکی از شاخصه‌ها و نشانه‌های مؤمن، به جا آوردن صله رحم معرفی شده و اهمیت این واجب دینی تا آن جاست که پیامبر اکرم(ص)، قطع رحم را منفورترین عمل برشمرده‌اند.
ثابت شده است که از مهارت‌های مهم مردم، مهارت مواجهه درست و به اندازه با مشکلات و چالش‌های زندگی است و در پرتو صلۀ رحم و تقویت این بُعد اجتماعی، این مهارت در حد بالا برای شخص میسر می‌شود؛ به خصوص از ناحیه خویشان و خانواده درجه یک او. به عبارت دیگر، در کسی که اهل رفت و آمد و صله رحم است، توانمندی و احساس کارآمدی و قدرت حل مشکل به طرز قابل توجهی بالا می‌رود و وقتی چنین امر مهمی حاصل می‌شود، روی ارتقای سلامت فکری و روانی او اثر می‌گذارد و در نهایت سرریز این برکات متوجه جامعه می‌شود که افرادی سالم از نظر فکری و روانی در درون خود دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code