موضوعات
قم

برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

نویسنده:
سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری، برنامه قم 1400 بر برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر را مورد تأکید قرار داد...
1396/07/19
سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری، برنامه قم 1400 بر برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش فارس، «غلامرضا جانقربان» با اشاره به حیطه فعالیت این معاونت اظهار کرد: این معاونت در قالب 5 هدف عمده، 13 سیاست، 8 راهبرد و 49 طرح در مجموعه معاونت امور معماری و شهرسازی شهرداری فعالیت می‌کند که هر کدام از این‌ها دارای برنامه‌های گسترده‌ای است.  
وی با اشاره به تدوین و تصویب برنامه 5 ساله قم 1400 در شهرداری اضافه کرد: در این برنامه در حوزه شهرسازی جزئیاتی پیش‌بینی شده که در این 5 سال شهرداری باید در زمینه تحقق آن‌ها تلاش و فعالیت کند.
سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری قم یکی از اهداف این مجموعه را تحقق بهره‌مندی از محیط و فضاهای شهری امن برای شهروندان دانست و گفت: این هدف افقی بسیار گسترده دارد که در قالب آن یک راهبرد، یک سیاست و دو طرح دیده شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code