موضوعات
قم

بازدید مطالعاتی چندکشوری از شهرک صنعتی شکوهیه

نویسنده:
شرکت‌کنندگان دوره مطالعاتی چندکشوری سازمان بهره‌وری آسیایی با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه با بازدید از پروژه استحصال آب صنعتی از پساب، از چند واحد تولیدی صنایع کوچک بازدید کردند...
1396/07/18
شرکت‌کنندگان دوره مطالعاتی چندکشوری سازمان بهره‌وری آسیایی با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه با بازدید از پروژه استحصال آب صنعتی از پساب، از چند واحد تولیدی صنایع کوچک بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی قم، «امیر طیبی‌نژاد» در حاشیه این بازدیدها گفت: برای آشنایی شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی و مطالعاتی چندکشوری سازمان بهره‌وری آسیایی با فعالیت صنایع کوچک قم، این بازدیدها برنامه‌ریزی و اجرایی شد.
وی با تأکید بر این که این دوره آموزشی به میزبانی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شده است، بیان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران در زمینه فعالیت‌های صنایع کوچک در کشور و همچنین افزایش بهره‌وری در این بخش، سالانه به برگزاری دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور اقدام می‌‌کند.
طیبی‌نژاد حضور نمایندگان سازمان بهره‌وری آسیایی و کارشناسان و استادان کشورهای توسعه‌یافته آسیایی در زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط را فرصتی مغتنم برای قم برشمرد و افزود: با برنامه‌ریزی مناسب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، فرصتی ایجاد شد تا با حضور شرکت‌کنندگان در این دوره از کشورهای ژاپن، مالزی، سنگاپور، هند، اندونزی و تایلند در استان قم نسبت به تعامل مناسب با مدیران و کارشناسان صنایع کوچک استان اقدام شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم بیان کرد: در این بازدیدها نمایندگان کشورهای مختلف ابتدا از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کردند و سپس با بازدید از خطوط تولید واحدهای صنعتی مرداس، بلندای جهان‌افروز و عطرین‌نخ به گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان این واحدها پرداختند و از نزدیک با دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی قم در حوزه بهره‌وری آشنا شدند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code