موضوعات
قزوین

یک گام تا رفع کامل ایرادهای فنی تله ‌سی‌یژ قزوین

نویسنده:
معاون امور عمرانی استاندار گفت: بر اساس آخرین پیگیری صورت‌گرفته همه ایرادهای فنی تله‌سی‌یژ برطرف شده...
1396/06/22
معاون امور عمرانی استاندار گفت: بر اساس آخرین پیگیری صورت‌گرفته همه ایرادهای فنی تله‌سی‌یژ برطرف شده و فقط یک مورد باقی مانده که با همت مدیران مجموعه به زودی برطرف می‌شود.  «علی فرخزاد» در گفت‌وگو با تسنیم در زمینه ایمنی تله‌‌سی‌یژ قزوین اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری مسئولان اقدامات مطلوبی برای ایمنی تله‌سی‌یژ انجام شده تا ایمنی صد درصدی محقق شود.  وی بیان کرد: موضوع مهم ایمنی تله‌سی‌یژ در شورای فنی استان مطرح و جزئیات ایرادات فنی بررسی شد تا مدیر مجموعه اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون امور عمرانی استاندار افزود: براساس آخرین پیگیری صورت‌گرفته همه ایرادهای فنی تله‌سی‌یژ برطرف شده و فقط یک مورد باقی مانده که با همت مدیران مجموعه به‌زودی برطرف می‌شود.  فرخزاد با اشاره به اقدامات نهایی صورت‌گرفته در زمینه استانداردسازی تله‌سی‌یژ عنوان کرد: به‌زودی با برطرف شدن تمام ایرادهای فنی تله‌سی‌یژ از شرکت بازرسی برای بررسی آخرین وضعیت ایمنی تله‌سی‌یژ دعوت خواهد شد.  وی ادامه داد: در کشور فقط چند تله‌سی‌یژ و تله‌کابین پروانه کامل استاندارد دارند و مابقی در تلاش هستند ایرادهای فنی را برطرف و پروانه کامل استاندارد را اخذ کنند.  معاون امور عمرانی استاندار بیان کرد: تله‌سی‌یژ قزوین در مقایسه با سایر تله‌سی‌یژ‌های در کشور از سطح ایمنی مطلوبی برخوردار است و با برطرف شدن فقط یک مورد باقی‌مانده از ایرادهای فنی پروانه استاندارد دریافت می‌کند.  وی عنوان کرد: شورای فنی عالی‌ترین مرجع فنی در استان است که تصمیم‌ها و مصوبات مورد نیاز در زمینه ایمنی در این شورا اتخاذ می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code