موضوعات
قزوین

فصل برداشت هندوانه از مزارع قزوین

نویسنده:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: برداشت هندوانه آبی و دیم از سطح ۱۷۰ هکتار از جالیزهای این شهرستان آغاز شد...
1396/06/22
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: برداشت هندوانه آبی و دیم از سطح ۱۷۰ هکتار از جالیزهای این شهرستان آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان «عباس آقاعلیخانی» از آغاز عملیات برداشت هندوانه آبی و دیم از سطح ۱۷۰ هکتار از جالیزهای شهرستان قزوین خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود 1۶۰۰ تن هندوانه آبی و 2۲۵۰ تن هندوانه دیم (در مجموع 3850 تن) از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شود.  وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت هندوانه ۲۰ هکتار به صورت آبی و ۱۵۰ هکتار دیم کشت می‌شود.
علیخانی میانگین متوسط عملکرد برداشت هندوانه آبی را هشتاد تن در هکتار و هندوانه دیم را ۱۵ تن در هکتار برآورد کرد.
وی یادآوری کرد: بیشترین تمرکز کشت هندوانه در این شهرستان در بخش مرکزی و در روستاهای محمود‌آباد، ناصرآباد، شیداصفهان و نظام‌آباد است. برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی این شهرستان تا اواخر مهر ادامه دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code