موضوعات
قزوین

نقل قول

صدور3 مجوز تعاونی تولید روستایی در قزوین

نویسنده:
فارس‌ـ «نیازعلی ابراهیمی پاك» رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان: از ابتدای امسال 3 مجوز تعاونی تولید روستایی در روستاهای استان صادر شده است...
1394/04/16
فارس‌ـ «نیازعلی ابراهیمی پاك» رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان: از ابتدای امسال 3 مجوز تعاونی تولید روستایی در روستاهای استان صادر شده است.
این تعاونی‌ها در روستاهای گازرخان و چرشدره از توابع شهرستان قزوین و عصمت‌آباد از توابع شهرستان بوئین زهرا صادر شده است. امسال یكی از سیاست‌های این سازمان ایجاد تعاونی تولید روستایی برای هر كدام از مركز خدمات جهاد كشاورزی این استان است.  این شركت تعاونی‌ها می‌تواند امكانات دولتی و تسهیلات لازم كشاورزان را تأمین كنند.  پیگیری فرایند تشكیل تعاونی‌های تولید روستایی در مراكز خدمات جهاد كشاورزی ضروری است. تمام خدمات و تسهیلات دولتی باید از طریق تعاونی‌ها به بخش كشاورزی وارد شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code