موضوعات
قزوین

صدای همشهری

نویسنده:
1396/09/05
   تصادفات نگران کننده جاده‌ای
حوادث جاده‌ای هر ساله بسیاری از شهروندان را به کام مرگ می‌کشد. چرا مسئولان فکری به حال این موضوع نمی‌کنند؟ روزی نمی شود که در راه‌های استان تصادفات منجر به فوت نداشته باشیم. لطفا مسئولان در این زمینه چاره‌ای بیندیشند.
یک شهروند – قزوین

   نظارت بر تعرفه مهدهای کودک
در قراردادهای برخی مهدهای کودک بندهای یک‌طرفه‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد قانونی نیست. دراین قرارداد ها مهدها هیچ تعهدی به خانواده‌ها نمی‌دهند و همه تعهدات از طرف خانواده کودک به مهد داده می‌شود. سازمان بهزیستی بیشتر بر فعالیت مهدهای کودک و تعرفه‌هایی که مدیران مهدها تعیین می‌کنند نظارت کند.
میرزایی-قزوین

   کمک بیشتر به افراد بی‌بضاعت
کمک‌های نقدی و غیر نقدی کمیته امداد به اقشار آسیب پذیر و بی‌بضاعت کافی نیست. بهتر است كمك‌ها به این قشر افزایش یاید. مخصوصاً از كار افتاده ها که نیاز به کمک بیشتری دارند.
یك شهروند ‌ـ آوج

    تجمع وانت های فروش میوه
تجمع وانت های میوه در سر خیابان های اصلی شهر کم کم تبدیل به معضل بزرگی برای ماشین های عبوری شده است.این چندمین بار است که این موضوع رادمتذکر می شوم. لطفا مسئولان برای این گونه معضل تدبیری بیندیشید.
رنجبر- قزوین
 
   فضای سبز  آبیک
فضای سبز (پارک مادر)روبه روی مسکن فرهنگیان آبیک هیچ گونه روشنایی ندارد. لطفا مسئولان به فکر روشنایی این بخش از پارک باشند تا مردم هنگام عبور از این مسیر دچار مشکل نشوند.
رسولی – آبیک

   اهالی راه  آهن را از دست دکل ها راحت کنید  
مدت هاست بحث انتقال  دکل های مخابراتی  از منطقه راه آهن مطرح است. با توجه به زیان  این دکل ها برای مردم، چه کسی پاسخگو است؟ چرا هیج نهادی دراین رابطه اظهار نظر نمی کند؟
معتمد-  منطقه راه آهنارسال پیام اشتراک 
 
 Security code