موضوعات
قزوین

صدای همشهری

نویسنده:
88932308-021 یا 028-33362343 [9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل] ghazvin@hamshahri.org
1396/07/26
 وضعیت مرکز بهداشت اقبالیه
در مرکز بهداشت خیابان آزادگان در شهر اقبالیه 2 سگ نگهداری می شود که علاوه براینکه با صدای شبانه آنها مزاحم آسایش اهالی شده اند، از نظر بهداشتی نیز وضعیت مناسبی ندارند.از مسئولان تقاضای رسیدگی داریم.
متین خداکریمه-اقبالیه

کمبود پارک در خیابان پونک
کمبود فضای سبز در خیابان پونک بسیار محسوس است. منطقه به این وسعت چرا فضای سبز ندارد؟لطفا مسئولان رسیدگی کنید.
مقصودی-قزوین

 وضعیت نابسامان ساختمان های هنزا
در زیبا شهر برج های هنزا با انبوهی از مشکلات را اگر کنار بگذاریم، محوطه روبه روی آن با تجمع تعداددزیادی از معتادان کارتن خواب را نمی توان نادیده گرفت . مسئولان لطفا برای جمع آوری این کارتن خواب های بیمار اقدام کنند.
سوگند-قزوین

پیاده روهای شهرک قدس
از شهردار جدید تقاضا داریم به وضعیت پیاده روهای شهرک قدس رسیدگی کند.
یک شهروند- شهرک قدس

 شهرمحمدیه بیمارستان ندارد
شهرمحمدیه علاوه بر داشتن مشکلات ریز و درشت، مشکل بزرگی همچون کمبود بیمارستان دارد که این خود معضلی برای شهروندان است.از مسئولان استان درخواست داریم دراین باره اقدام کنند‌.
عده ای از اهالی زیبا شهر

 وضعیت پل های هوایی
برقی کردن پله های پل های عابر پیاده به ویژه پل هایی که پله های زیاد دارند بسیار ضروری است.به ویژه برای سالمندان ، معلولان و اطفال استفاده از این پله‌ها دشوار است. مسئولان لطفا رسیدگی کنند.
خسروی-قزوین
 
پارک شقایق

بهره برداری از پارک شقایق قزوین به بخش خصوصی واگذار شده است. آیا جایگزینی برای آن تعیین شده تا جوانان در آن به راحتی و بدون هزینه ورزش کنند؟
ملاحسنی-قزوینارسال پیام اشتراک 
 
 Security code