موضوعات
قزوین

صدای همشهری

نویسنده:
88932308 021 یا 33362343 028 [9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل] ghazvin@hamshahri.org
1396/07/17
افزایش مجتمع‌های تجاری
تعداد مجتمع‌های تجاری در شهر رو به افزایش است. این در حالی است که مجتمع‌هایی که پیش‌تر ساخته شده‌اند، هنوز آنچنان که باید رونق نگرفته‌‌اند و بسیاری از واحدهای آنها هنوز خالی است. دلیل ساخت این همه مجتمع چیست؟
مکری- قزوین

 روشنایی پارک‌ها در پاییز
فصل تابستان به پایان رسیده و طول روز کوتاه‌تر شده است. برخی بوستان‌های شهر روشنایی مناسب ندارند و با غروب آفتاب دیگر غیر قابل استفاده می‌شوند. متأسفانه دستگاه‌های مربوط هم به این موضوع بی‌توجه هستند. لطفا صدای ما را به گوش مسئولان مربوط برسانید تا این مشکل را رفع کنند.
محمدی- تاکستان

نظافت سرویس‌های بهداشتی بین راهی
سرویس‌های بهداشتی بین راهی استان به لحاظ بهداشتی وضع بسیار نامناسبی دارند و به هیچ عنوان در‌شأن مردم نیستند. از مسئولان مربوط درخواست داریم به این موضوع رسیدگی کنند.
مصیب علیزاده –اقبالیه

کرایه‌های آبیک - هشتگرد
از مسئولان درخواست می‌کنم نسبت به افزایش نامتعارف کرایه آبیک ـ هشتگرد اقدام کنند. من به اقتضای شغلم هر روز در این مسیر تردد می‌کنم و پرداخت این مبلغ به نظرم منصفانه نیست.
م. مطیعی – آبیک

تخصیص فضای آموزشی
از مسئولان استانی خواهشمندیم فضایی برای افراد خیری که حاضرند به صورت رایگان برنامه‌های آموزشی برای افراد مختلف جامعه ترتیب دهند در نظر بگیرند و مطمئن باشند با استقبال همه گروه‌ها روبه‌رو خواهند شد.
دیوانی- پادگان

 کم کردن کاغذبازی‌های اداری
ای کاش در ادارات رسم کاغذ بازی‌ها کم شود و راه انداختن کار مردم را جزو وظایف خود بدانیم نه این‌که اگر کسی در سازمانی یک روز نباشد ارباب رجوع مربوط به کار وی بلاتکلیف بمانند.
فرزانه مهرورز- الوندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code