موضوعات
قزوین

صدای همشهری

نویسنده:
88932308 021 یا33362343 028 [9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل] ghazvin@hamshahri.org
1396/06/07
پرداخت عوارض راه از سوی اهالی محمدیه
چرا مردم محمدیه باید عوارض راه پرداخت كنند. عوارضى محمدیه براى ساكنان این شهر و اهالى مهرگان تبدیل به یك خرج اضافى شده است. خدا را خوش نمی‌آید ما که هر روز باید به قزوین رفت و آمد کنیم، عوارض بپردازیم. تا کنون چند بار این مشکل را مطرح کرده‌ایم اما کسی پاسخگو نیست. مسئولان به دنبال راهی باشند که ما را از پرداخت این عوارض معاف کنند.
خانى-محمدیه

کمبود سینما در قزوین
بعد از بسته شدن سینما ملت در قزوین فقط 2 سینما فعال است و اگر این سینماها فیلم هاى خوب داشته باشند به خصوص در سئانس هاى عصر، جایی براى سوزن انداختن نیست و درساعت هاى دیگر هم ما زمان و فرصت رفتن به سینمارا نداریم. یك فكرى به حال ما سینما دوستان بكنید.
لطفى –چوبیندر

مناسب سازى پارك‌ها
شهر محمود آباد نمونه جمعیت زیادی دارد، اما از وجود پارك مناسب بى بهره است. فضاى سبز موجود در شهر  کافی نیست و ما نمی توانیم براى تفریح به پارك برویم. مسئولان به فكر باشند.
اكرمى – محمود آباد نمونه

باز هم بوی فاضلاب
بوی فاضلاب در خیابان‌ها و کوچه‌ها مخصوصاً در فصل تابستان که گرمای هوا به خودی خود آزار دهنده است واقعاً مردم را اذیت می‌کند. نظافت جوی‌های خیابان سعدی ماه هاست که انجام نمی‌شود. لطفاً رسیدگی شود.
حسین‌زاده –سعدی

بنا‌های تاریخی حفاظت شوند
چرا در شهر قزوین برخی از بناهای تاریخی تبدیل به مکان‌های اداری می‌شوند؟ این تغییر کاربری‌ها باعث آسیب به میراث فرهنگی می‌شود و نمی‌توانیم آنها را برای آیندگان حفظ کنیم. نیاز ادارات را به ساختمان نباید با تغییر کاربری بناهای میراثی برطرف کرد.
عبدالهی زاده- قزوین

کمبود تاکسی در محمدیه
شهر محمدیه کمبود تاکسی دارد. در مسیرهای داخل شهر و حتی برای رفتن به قزوین، تاکسی زیادی در شهر نیست و بیشتر افراد مجبور هستند از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.  لطفا مسئولان در این باره اقدام کنند.
سهرابی ـ شهر محمدیهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code