موضوعات
قزوین

تله سی یژ قزوین همچنان نقص فنی دارد

نویسنده:
مدیرکل استاندارد استان گفت: تله سی یژ قزوین از نظر ما همچنان غیراستاندارد است و توصیه ما به شهروندان این است که از آن استفاده نکنند...
1396/05/30
مدیرکل استاندارد استان گفت: تله سی یژ قزوین از نظر ما همچنان غیراستاندارد است و توصیه ما به شهروندان این است که از آن استفاده نکنند.
« محمودرضا طاهری» در گفت و گو با همشهری ادامه داد: از سال گذشته تاکنون اقدامی برای حل نواقص تله سی یژ انجام نشده و مشکلات و نواقص همچنان باقی است.
وی با اشاره به پلمپ تله سی یژ قزوین در سال گذشته پس از بازرسی کارشناسان اداره کل  استاندارد، گفت: بعد از پلمپ شدن مجموعه ، شورای فنی استان به ریاست معاون عمرانی استاندار 3 ماه فرصت داد تا این مجموعه نواقص و اشکالات موجود را رفع کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.
طاهری با تاکید براین که فک پلمپ مجموعه تله سی یژ با نظر ما صورت نگرفته است، عنوان کرد: با وجودی که شورای فنی استان به ریاست معاون عمرانی استاندار مهلتی را برای رفع ایرادات موجود تعیین کرده بود ، اما این مجموعه بدون این که نواقص فنی را رفع کند و به رغم منقضی شدن مهلت شورای فنی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه براساس گزارش آخرین بازرسی به عمل آمده، تله سی یژ قزوین از نظر این اداره کل 37 مشکل و نقص فنی دارد، بیان کرد: شرکت های بازرسی مورد تایید استاندارد هنوز گزارشی از رفع ایرادهای اعلام شده به ما ارائه نکرده اند و تا زمان دریافت گواهی استاندارد، این مجموعه حق بهره برداری از تله سی یژ را ندارد.
طاهری اضافه کرد: این مجموعه باید پس از رفع نواقص، از ما درخواست بازدید کند و در صورتی که کارشناسان ما رفع اشکالات را تایید کنند، مجاز به بهره برداری از مجموعه است.
این مسئول استان در ادامه گفت: این درحالی است که هیچ درخواستی از سوی مدیریت مجموعه برای بازدید کارشناسان ما از آن به اداره کل استاندارد نرسیده است. بنابراین تا زمانی که کارشناسان ما پروانه استاندارد مجموعه تله سی یژ را صادر نکنند، فعالیت آن قانونی نیست.
وی با بیان اینکه حساسیت استاندارد نسبت به استانداردسازی تله سی یژ قزوین با توجه به وظایف قانونی این اداره کل و همچنین پیشگیری از بروز حوادث برای حفظ سلامت و جان شهروندان صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: هر فعالیتی باید مطابق با قوانین و مقررات صورت بگیرد ، به شرط این که به جان و مال شهروندان آسیب نرساند.
دکتر طاهری در پایان سخنانش بار دیگر از شهروندان خواست تا زمانی که پروانه استاندارد برای این مجموعه صادر نشده است،از تله سی یژ استفاده نکنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code