موضوعات
پرند

حقوق شهروندی سرلوحه مدیریت شهری

نویسنده: عباس زارع کارشناس شهری
لازم است در اجرای پروژه‌های عمرانی کلانشهرها همه وجوه حقوق شهروندی لحاظ شود. نباید در اجرای پروژه‌ها از کیفیت زندگی شهروندی کاسته شود...
1396/07/25
  لازم است در اجرای پروژه‌های عمرانی کلانشهرها همه وجوه حقوق شهروندی لحاظ شود. نباید در اجرای پروژه‌ها از کیفیت زندگی شهروندی کاسته شود و ضروری است کاهش ترافیک و سهولت رفت و آمد، بخش مهمی از این وظایف باشد. حقوق شهروندی متعلق به  همه شهروندان است. امنیت در فضاهای عمومی شهر، سرزندگی و پویایی فضا را به دنبال خواهد داشت. برخورداری از حقوق شهروندی حق مسلم همه است و حوزه‌های شهری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، انتظامی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. تحقق حقوق شهروندی در سطح کلان خوشه‌های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می‌شود. از نیازهای واقعی جامعه بشری، آگاهی مردم از حق خود است که می‌توان این حقوق را برای مردم در سطوح مختلف تشریح و تبیین کرد. مدیران شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی باید به گونه ای عمل کنند که شهروندان به آرامش و آسایش نزدیک‌تر   و با مشکلات شهری کمتری مواجه شوند بنابراین لحاظ کردن پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی اهمیت بسیاری دارد.   رعایت عدالت در اجرای امور شهری و توزیع عادلانه خدمات، رکن مهم حقوق شهروندی است. شهر برای انتفاع و شهروندان برای رفاه و آرامش به عناصری نیاز دارند که مجموعه‌های خدمت رسان شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری مسئول فراهم آوردن آن هستند و ارائه خدمات با لحاظ کردن عامل عدالت، اهمیت بیشتری دارد. شهروندان پیوسته عملکرد شهرداری‌ها را ارزیابی می‌کنند. اگر شهرداری‌ها حقوق شهروندی را رعایت کنند و ارزیابی شهروندان مثبت باشد، اعتبار مدیران شهری افزایش می‌یابد.
 برخورداری از شبکۀ حمل و نقل عمومی با هزینه ای مناسب و در دسترس برای همه شهروندان، برخورداری از محل سكونت امن و داشتن خانه‌ای ایمن متناسب با درآمدهای شهری و مشخصه‌های فرهنگی، برخورداری از فضای مناسب و سالم برای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و گذران اوقات فراغت حق همه شهروندان است. احترام به ارباب رجوع از مصداق‌های بارز رعایت حقوق شهروندی در مجموعۀ اداری به ویژه مجموعه مدیریت شهری است. بر این اساس، رعایت اخلاق حرفه ای و اداری در دستگاه‌های خدمت رسان و اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد. بهبود ارائه خدمات، کاهش میزان تعارضات میان مردم و کارکنان، جلوگیری از دوباره کاری‌ها، ایجاد زمینه‌های‌ رشد و توسعه‌ فعالیت‌ها و تأمین‌ رضایت‌ جامعه‌ از مزایای تکریم ارباب رجوع است.  تحقق اصول اخلاقی حاکم بر روابط عمومی از دیگر مواردی است که با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود.  حفظ ارزش‌های جامعه و صیانت از حریم این ارزش‌ها و ارتقای امنیت شهروندان ضرورت دارد.
تحقق این مهم نیازمند برنامه ریزی‌ها و اقدامات فرهنگی عمیق و هدفمند است. رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع باید به یک وظیفه عمومی در سطح اداره‌ها تبدیل شود. ضرورت رسیدن به جامعه‌ای امن، کسب اعتماد شهروندان و ایجاد تعامل متقابل میان شهروندان و مسئولان وظیفه ای دینی است که باید در راس وظایف مسئولان قرار گیرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code