موضوعات
پرند

آبیاری نوین در رباط کریم

نویسنده:
فضای سبز رباط کریم به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود.
1396/03/24
به گزارش مهر، شهردار رباط کریم ، با اشاره  به لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب ، گفت: شهرداری با  توجه به بحران کم آبی در کشور همواره بر صرفه جویی حداکثری آب تأکید کرده است.  
مسعود مختاری  در ادامه  با اشاره به  ضرورت  اجرای سیستم آبیاری قطره ای برای درختان بیان  کرد: دراین روش تنها بخشی از خاک اطراف بوته‌گیاه یا درخت آبیاری می‌شود،  و کاهش تبخیر از سطح خاک، وجود نداشتن  روان آب‌های سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که سبب کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می‌شوند. در این روش قسمت‌های اضافی خاک که معمولاً در روش‌های سنتی مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق علف‌های هرز می‌رسد، خشک باقی می‌ماند.
مختاری اضافه کرد: تلاش کردیم با استفاده از آب چاه به صورت سیستماتیک و با استفاده از تجهیزات آبیاری قطره‌ای و افزایش دوره های آبیاری به صورت روزانه و حمل‌و‌نقل آب توسط تانکرها منابع آبی شهر را مدیریت و برنامه ریزی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که رباط کریم از لحاظ سرانه های فضای سبز در استان تهران در رتبه نخست قرار دارد،  لازم است به منظور حفظ این مقام و همچنین نگهداری اصولی این فضاها در مدیریت منابع آبی به اندازه کافی دقت شود.
شهردار بیان داشت: تلاش شهرداری بر آن است تا با استفاده از سیستم های نوین مدیریت آب علاوه بر افزایش بهره وری بیشترین صرفه جویی انجام شود تا بتوانیم ضمن تداوم و بقای سفره های زیر زمینی به صورت پایدار در جهت افزایش تنوع زیستی شهر اقدام کنیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code