موضوعات
مازندران

کمبود اعتبار؛ چالش اجرای قانون تنفس جنگل‌ها

نویسنده:
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه مازندران- ساری گفت که اجرای کامل قانون تنفس جنگل‌های شمال ازجمله مدیریت جنگلداری منوط به تامین اعتبار مورد نیاز است.
1396/05/18
به گزارش ایرنا «ستار بابایی» افزود: اگر این اعتباربه طور کامل تامین نشود، اجرای این قانون نیز همانند خروج دام از جنگل با چالشی روبه‌رو می‌شود  که نخواهد توانست نیت قانونگذاران را تامین کند. براساس قانون طرح تنفس جنگل باید تا پایان سال جاری با تعیین تکلیف قراردادها به مرحله اجرا برسد و در منطقه ساری نیز با ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی برای تمدید قراردادی که خاتمه یافتهاقدام نشد. همچنین درسال جاری حتی یک درخت در جنگل‌های منطقه ساری نشانه‌گذاری برای برداشت از سوی شرکت‌های طرح قرارداد انجام نشده و برداشت‌های فعلی برخی شرکت‌ها نیز مربوط به نشانه گذاری‌های قبل از تصویب این قانون بود.
وی تأکید کرد: در مجموع تا پایان سال جاری به تمام قراردادها با شرکت‌های برداشت چوب خاتمه داده می‌شود  و این به معنای پایان کاردرجنگل نخواهد بود.
وی شرکت‌های بهره برداری طرف قرداد با منابع طبیعی منطقه ساری را 15 شرکت اعلام کرد که بزرگ‌ترین شرکت‌های بهره برداری شامل نکاء چوب، چوب و کاغذ و فریم نیز در این حوزه فعالیت دارند.
بابایی معتقد است؛ اگراعتبار مناسب برای تنفس درجنگل‌های شمال پرداخت نشود، ما شاهد تنش‌های اجتماعی و اقتصادی در منطقه خواهیم بود و این تنش‌ها کار را برای اجرای طرح و جنگلداری دشوار خواهد کرد.
وی بیکار شدن نیروهای طرف قرارداد در شرکت‌های برداشت چوب و ایجاد مشکل برای بهره برداران سنتی ( ساکنان منطقه) را جرقه ای برای تنش اجتماعی و اقتصادی در منطقه با اجرای این طرح دانست. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای احیاء و حفظ جنگل‌های شمال به مدت 10 سال بهره برداری از این جنگل‌ها در قالب تنفس جنگل‌های شمال ممنوع اعلام شده که این طرح از سال جاری وارد فاز اجرایی شد. مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: با پایان دادن به برداشت چوب در جنگل‌های شمال از جمله ساری باید طرح‌های جنگلداری، احیاء و حفظ جنگل و تاسیسات موجود با قدرت بیشتری دنبال شود تا بتوانیم در برخی جای خالی شرکت‌ها چوب بری را در طرح‌های جنگلداری پر کنیم.
بابایی افزود: اکنون منابع طبیعی منطقه ساری 3 هزار و 500 کیلومتر جاده جنگلی و 7 هزار و 500 کیلومتر حصارکشی دور جنگل را برای حفظ این منابع خدادادی در اختیار دارد که با خاتمه طرح‌های جنگل داری و شروع تنفس ما نیازمند نگهداری این امکانات و زیرساخت‌ها داریم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code