موضوعات
مازندران

کاهش قیمت ماهی با افزایش صید

نویسنده:
صیادان مازندران از ابتدای فصل صید (20مهرماه) تاکنون 603 تن انواع ماهی صید کرده‌اند که کفال با 461تن نسبت به پارسال 22درصد بیشتر صید شد و این مسأله سبب کاهش 10 درصدی قیمت ماهیان در بازار ماهی‌فروشان استان شده است.
1396/09/14
 به گزارش ایرنا، کفال، سفید و کپور مهم‌ترین گونه‌های ماهیان استخوانی دریای خزر است و کفال بیشترین میزان صید ماهیگیران مازندرانی را در فصل پائیز و اوایل زمستان تشکیل می‌دهد و از ماه بهمن به بعد هم ماهی سفید در صدر صید قرار می‌گیرد.
بررسی‌ها از بازار ماهی فروشان مازندران نشان می‌دهد که قیمت انواع ماهی بر اساس فراوانی و مقدار صید (عرضه و تقاضا) در نوسان است و اکنون قیمت ماهی کفال و سفید دریای خزر با وزن حدود600 تا 800 گرم به ترتیب هر کیلوگرم 160تا190هزار ریال برآورد می‌شود.
«محمد بخشی» یکی از حجره داران در بازار ماهی فروشی فریدونکنار گفت که قیمت ماهی کفال به دلیل فراوانی ناشی از صید بیشتر، کاهش یافته است.
مدیرکل شیلات مازندران نیز گونه‌های ماهیان صید شده را کفال با 461 تن، سفید 124تن و مابقی کپور و سایر گونه هااعلام کرد و گفت: صید گونه کفال 22 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
«حسینعلی رستمی» ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 150 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: صیادان شرکت‌های تعاونی پره استان در همین مدت 430 قطعه بچه ماهی خاویاری گرفتار در تور پره را دوباره به دریا رها کردند.
بر اساس آمار شیلات مازندران پارسال نیز 2هزارو300 تن انواع ماهی در سواحل مازندران در دریای خزر صید شد که هزارو 42تن از ماهیان صید شده از گونه سفید و 982تن کفال و مابقی کپور و دیگر گونه‌ها بوده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code