موضوعات
مازندران

قطار گردشگری خطه شمال راه‌اندازی شد

نویسنده:
مدیرکل راه‌آهن شمال با اشاره به توسعه خطوط حمل و نقل ریلی در استان گفت: قطار گردشگری خطه شمال راه‌اندازی شد. به گزارش ایرنا «یوسف گران‌پاشا» اظهار داشت: راه‌آهن نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر و کالا دارد که ریل باس جدید با هزینه 25 میلیارد تومان از پل سفید به گرگان به ناوگان حمل مسافر اضافه شد....
1396/06/15
مدیرکل راه‌آهن شمال با اشاره به توسعه خطوط حمل و نقل ریلی در استان گفت: قطار گردشگری خطه شمال راه‌اندازی شد. به گزارش ایرنا «یوسف گران‌پاشا» اظهار داشت: راه‌آهن نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر و کالا دارد که ریل باس جدید با هزینه 25 میلیارد تومان از پل سفید به گرگان به ناوگان حمل مسافر اضافه شد.
وی افزود: میزان جابه‌جایی مسافر روزانه 4500 تا 5 هزار نفر بود که با اضافه شدن این ریل باس به 7هزار و 500 مسافر می‌رسد. مدیرکل راه‌آهن شمال بیان کرد: در زمینه بازسازی و بهسازی خطوط  اقدامات موثری صورت گرفت که 1800 متر در بندر امیرآباد ریل‌گذاری شد که با تکمیل رورو کشتی از اوکتائو وارد بندر شده و از بندر با قطار به بندرعباس تحویل داده می‌شود.گران پاشا گفت: 2 باکس زیرگذر در 20 متری اول و دوم، پل دورآب از بهشهر به نکا هفته بعد افتتاح می‌شود و نیروگاه نکا جهت حمل مازوت بازسازی و بهسازی شد. وی با بیان این‌که از مرز ترکمنستان و بندر امیرآباد نیز از راه ‌اینچه‌برون حمل ‌و نقل و ارتباط با آسیای میانه بیشتر و ظرفیت سرمایه‌گذاری افزایش یافت و با افزایش خطوط ریلی می‌توان مراکز صنعتی مهم را به شبکه ریلی متصل کرد افزود: 400 کیلومتر طول راه‌آهن شمال است که به طور متوسط 16 رام قطار به حمل و نقل و جابه‌جایی می‌پردازد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code